Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.Àrea Margarida Abril

L'àrea Margarida Abril va sorgir de la necessitat de crear un marc transversal de treball i discussió dins dels CJC-Joventut Comunista sobre gènere. En un primer moment anomenada comissió Gioconda Belli, vam decidir reforçar l'espai endegant un nou període amb un altre nom. Aquest no és en va, Margarida Abril fou una gran lluitadora des de ven jove: va participar al moviment sindical a la fàbrica on treballava i fou militant activa del PSUC treballant dia a dia per transformar la societat on vivia. Després de la Guerra Civil s'exilià a França, on va continuar organitzant-se, i quan va retornar a Catalunya el 1982 va seguir la seva militància al PCC.

El patriarcat és una forma d'organització social que s'alimenta del capitalisme i aquest, al mateix temps, s'alimenta del patriarcat. Així, quan parlem de capitalisme no ens podem limitar a parlar de classes socials, sinó que cal fer una anàlisi més profunda reivindicant la igualtat entre dones i homes. Aquest tipus d'estructura dóna la màxima importància social, econòmica i política a un model fortament arrelat dins l'imaginari social, l'home adult. El patriarcat ens condiciona tant als homes com a les dones en la manera de pensar, de relacionar-nos amb les altres persones, d'actuar, de treballar, etc, produint una discriminació continuada cap a les dones i prohibint als homes expressar qualsevol cosa que no sigui pròpia d'allò que els ha marcat la societat. Ens condiciona en tots els àmbits de la nostra vida, tant pública (a la feina, amb els amics i amigues, etc...) com privada (a casa, amb la nostra parella, etc..). El patriarcat produeix persones infelices plenes de complexes, de dubtes, de patiment, oprimides, violentes, conformistes, maltractades i un llarg etcètera.

Com a comunistes que lluitem per la igualtat gènere, creiem en un altre tipus d'organització social. Dones i homes hem de tenir la llibertat de poder decidir sobre les nostres vides sense que els estereotips sexistes ens obliguin a prendre posicions que van en contra de les nostres expectatives i desitjos.
Els i les que treballem en l'àrea de gènere Margarida Abril considerem que la lluita quotidiana és imprescindible; responent a aquelles actituds que ens discriminen en l'àmbit laboral, a casa nostra, al centre educatiu, al carrer... ja sigui mitjançant paraules, gestos, bromes de mal gust, assetjaments i un llarg etcètera. Però també veiem la importància d'organitzar-nos conjuntament (totes les dones, i sobretot amb l'ajuda i el recolzament de tots els homes) per fer front al sexisme de totes les maneres possibles: amb xerrades i debats, participant a plataformes, amb les mobilitzacions i tot allò que la nostra imaginació i les nostres mans puguin fer possible.

Sense les dones no hi ha revolució!


Visca la lluita feminista!


Contacta amb nosaltres!