Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.
Treball digne! Acabem amb la Precarietat!

Ens trobem en un període històric en el que es veuen clarament les conseqüències de la globalització. La globalització econòmica fa que les desigualtats entre el primer i el tercer món siguin encara més notables. La globalització no coneix fronteres i també afecta als drets socials i laborals que els treballadors i treballadores han aconseguit durant molts anys de lluita i esforç sindical. Molts d'aquests drets són avui en dia trepitjats amb el fi d'afavorir els objectius de la patronal. Amb el pretext de falta de competitivitat permeten la deslocalització d'empreses: Les empreses traslladen les seves fàbriques a països on poden pagar salaris molt més baixos i on els drets dels treballadors i treballadores no existeixen .

Les polítiques neoliberals busquen buidar de contingut l'Estat i fer que qui veritablement mani siguin les economies de mercat. L'Estat del benestar desapareix, i totes les competències i responsabilitats que aquest tenia cap a la ciutadania es van deixant poc a poc en mans de les empreses a través de les privatitzacions. Es desenvolupa, al costat d'aquesta manera d'exercir política, el menyspreu cap el sector públic i en canvi es potencia el sector privat que beneficia només a una minoria i perjudica sobretot als més desfavorits.

Es fomenta l'acomiadament lliure i la rescissió de contractes fixos, en eliminar els salaris de tramitació i disminuïr les indemnitzacions. En la contractació, es potencia el sector temporal en eliminar traves que afectaven als empresaris i els obligaven a contractar de manera fixa. A més, la patronal, ajudada pels fenòmens de les deslocalitzacions, de la globalització neoliberal i de la competitivitat , demana disminuir i eliminar tots aquells obstacles legals, que protegeixen els drets dels treballadors i les treballadores, i que són una barrera pels interessos de les empreses.

Els treballadors i treballadores veuen com les condicions físiques dels seus llocs de treball no compleixen les normes legals i s´ arrisquen cada dia a patir un accident o simplement deixar-hi la vida. La sinistralitat laboral és una realitat a Catalunya i a la resta de l´ estat espanyol sense que govern ni patronal vulguin posar remei d´una vegada.

Els joves i les joves són víctimes de la precarietat laboral. Aquest fet crea a les seves vides una situació d´ inestabilitat i inseguretat que juntament amb l´especulació immobiliària, de la que són els principals afectats, provoquen que s´ emancipin a una edat molt avançada.

Qui som?

Des de CJC - Joventut Comunista apostem per un treball digne, i com instrument la lluita sindical, reivindicant un sindicalisme combatiu i de classe.. No ens podem quedar de braços creuats i mantenir-nos impassibles. Davant la imperant precarització de la vida laboral dels i les joves , cal lluitar per aconseguir eliminar la precarietat i assolir condicions de treball dignes i acabar amb la temporalitat contractual. Cal un moviment de treballadors i treballadores joves que lluitin contra la situació social i laboral actual i contra les injustícies de la globalització. Els i les comunistes creiem que el canvi és possible i lluitem per aconseguir-ho.

Per aquests motiu existeix el col·lectiu de jove i treball dins dels CJC que s´ encarrega de tractar tots aquells temes que afecten als treballadors i treballadores joves. El col·lectiu de Jove i Treball es crea per moltes raons:

Primer, els i les joves que han de patir les condicions laborals injustes i abusives que els imposen les empreses. Aquesta situació fa que els i les joves siguin un dels col·lectius amb més precarietat en el món laboral.

La precarietat laboral crea situacions d´ inseguretat i inestabilitat .La precarietat provoca que els i les joves no es puguin emancipar i tinguin moltes dificultats d’accedir a una vivenda.

Per últim, som la generació millor preparada acadèmicament però la que pateix les pitjors condicions de treball de fa molts anys. Som la primera generació que vi pitjor que els seus pares.

Les línies de treball que es marca el col·lectiu són les següents:

- Necessitat d´ avançar en la formació política i d´ aspectes pràctics en l´ àmbit del treball.
- Ser un punt de trobada per a joves per tal de compartir experiències, donar opinions, intercanviar impressions i aclarir dubtes.
- Conscienciació de la classe treballadora..
- El col·lectiu ha de ser un instrument de protesta contra les injustícies que pateixen els i les joves. Farem sentir la nostra veu al carrer i donarem a conèixer la nostra opinió.

Contacta amb nosaltres!