Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.Universitat pública, democràtica i de qualitat!

Els i les joves comunistes lluitem per una universitat democràtica i de qualitat a Catalunya, perquè enlloc de ser per a una minoria privilegiada sigui un espai on joves i grans de la classe treballadora pugui continuar la seva formació acadèmica, laboral, política i cultural. Perquè esdevingui una universitat que formi en valors progressistes, solidaris, feministes, ecologistes i participatius.

Si no es lluita pel contrari, la universitat en una societat capitalista tan sols és una eina pel manteniment de les desigualtats socials. Al servei d’una minoria de joves que hi accedeix, es transmeten als estudiants els coneixements tècnics i ideològics que els convertiran en la propera generació de professionals, intel·lectuals i polítics que l’Estat capitalista necessita.

Però com deia Manuel Sacristán la mateixa naturalesa científica i crítica de la universitat és una via per la qual els i les joves podem arribar a qüestionar-nos la societat en la qual nosaltres i la pròpia universitat ens trobem. Per això creiem fermament en la possibilitat per a un nombre cada cop més nombrós dels i les joves de la classe treballadora d’accedir als estudis universitaris, i que aquests estiguin basats en valors ètics i progressistes.

Per aconseguir-ho basem la nostra lluita en tres eixos:

Aprofundiment democràtic:
  • - Accés universal que no discrimini per motius econòmics.
  • - Funcionament democràtic i popular que garanteixi una universitat al servei de les persones i autonomia respecte els poders polítics i econòmics capitalistes.
Millora del finançament:
  • - L’ensenyament superior és un dret constitucional i per tant l’Estat ha de finançar-lo completament per tal que sigui gratuït, universal i de qualitat.
  • - Un sou digne al professorat i al personal de les universitats.
  • - Beques suficients perquè cap estudiant es quedi fora de la universitat per motius econòmics.
Un ensenyament crític i humanista:
  • - Una formació científica, crítica, catalana, ecologista, feminista i solidària al servei i per la millora dels pobles.
  • - Que a més de la formació acadèmica, també es formin ciutadans crítics i ètics que es qüestionin la realitat i vulguin millorar-la.


Per aconseguir aquests objectius els i les joves comunistes que estem a la universitat ens organitzem en col·lectius en facultats i universitats, on debatem sobre el nostre entorn i decidim la nostra acció política.A més, volem treballar i col·laborar amb altres persones que comparteixen les nostres ganes de transformar la universitat. Per això treballem en diversos espais: assemblees d’estudiants, l’AEP - Associació d’Estudiants Progressistes, el sindicat d’estudiants que tenim com a referent, els sindicats de treballadors de la universitat com Comissions Obreres, o el moviments de joves d’EUiA, Alternativa Jove. Intentem que aquests espais siguin plurals i acollidors perquè hi participi qualsevol estudiant progressista que vulgui millorar la universitat.